wavepersonell

SEND DIN CV

Din innsats og interesse for arbeidet du utfører vil ofte være avgjørende for din videre karriere.
Vi hjelper med fast jobb eller du utvikler deg gjennom flere oppdrag og finner jobben du ønsker deg hos en av våre oppdragsgivere.

Dersom du ikke kan møte en dag, eller av ulike årsaker vil komme for sent på jobb må du kontakte Wave Personell før kl 07.00 og din oppdragsgiver. Det er ditt ansvar å få gitt beskjed, og mottas ikke dette vil fraværet bli registert som ugyldig, og vil kunne innvirke på din attest eller mulighet for videre jobb. Retten til sykepenger vil også frafalle dersom fraværet registreres som ugyldig.

Du mottar lønn 1-en gang per.mnd. For at du skal være sikker på å motta utbetaling i tide må timeliste være hos oss 1. Lønn skal være på konto den 10. i påfølgende mnd.

Dersom du er interessert i stillingen må du først kontakte din konsulent hos Wave Personell AS. Det er opp til deg om du vil takke ja til et slikt tilbud, men ikke før du har gjort de nødvendige avtaler med Wave Personell AS ettersom du nå er ansatt hos oss. Ofte er det også gjort avtaler med kunden som konsulenten må avklare før det signeres ny kontrakt.

Wave Personell har brukt tid på å finne denne jobben til deg. Da er det viktig at du kontakter oss slik at vi sammen kan finne ut av problemene. Enten vil vi prøve å finne en god løsning på problemet eller finne deg en ny jobb.

Normalt vil det ikke være anledning til å utbetale forskudd. Vi vil allikevel vurdere hver enkelt situasjon og kan under spesielle omstendigheter innvilge mindre forskudd.

Feriepenger opptjent dette år utbetales normalt i juni neste år og er skattefritt. Utbetalingsdato 10. juli. Har du sluttet vil opptjente feriepenger for forrige år og dette år utbetales ved din siste lønnskjøring. Feriepenger opptjent og utbetalt i samme år er skattepliktig.

Hvis du har spørsmål angående lønn og utbetaling er det bare å ringe vårt kontor eller din kontaktperson. Vi vil da rette opp eventuelle feil snarest mulig.

Normalt tilbyr vi deg 6 mnd oppdrag. . Dette vil variere i stor grad fra bedrift til bedrift. I flere tilfeller blir også kontrakten forlenget

En vikarjobb hos Wave Personell AS vil alltid bety at vi vil stille som referanse for deg ved senere jobbsøk.

Vi vil vise tilliten verdig med at du velger WavePersonell As som din leverandør av kvalitetspersonell.